In data de 25 Iulie 2017 s-a publicat in Monitorul Oficial OG 4 / 2017  pentru modificarea si completarea Codului fiscal, care intra in vigoare la 1 August 2017.

Legea prevede ca angajatorii vor plati contributii la nivelul salariului minim pentru angajatii cu timp partial (part-time)  al caror venit este sub nivelul salariului minim (1450 de lei in prezent).

Aceste prevederi NU se vor aplica urmatoarelor categorii de persoane:

  • sunt elevi sau studenţi, cu vârsta până la 26 de ani, aflaţi într-o formă de şcolarizare;
  • sunt ucenici, potrivit legii, în vârstă de până la 18 ani;
  • sunt persoane cu dizabilităţi cărora prin lege li se recunoaşte posibilitatea de a lucra mai puţin de 8 ore pe zi;
  • au calitatea de pensionari pentru limită de vârstă în sistemul public de pensii, cu excepţia pensionarilor pentru limită de vârstă care beneficiază de pensii de serviciu în baza unor legi/statute speciale, precum şi a celor care cumulează pensia pentru limită de vârstă din sistemul public de pensii cu pensia stabilită în unul dintre sistemele de pensii neintegrate sistemului public de pensii;
  • realizează în cursul aceleiaşi luni venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puţin egală cu salariul minim brut pe ţară.

De precizat este ca aceste modificari nu afecteaza venitul net al salariatilor, prevederile referindu-se strict la contributiile datorate de angajatori.

Exemplu: Un angajator care are un salariat cu norma de 4 ore/zi care are un venit brut lunar de 725 lei:

salariu

text integral OG 4 / 2017